it  en  si   

results

  it esito del concorso

1�

Morsut Moira, Pascolat Ramon, Smareglia Enrico, Vragnaz Giovanni (Gorizia)

Ruali Luca, Curti Simona, Marini Niccolò, Mazzocco Imola (Roma)
Vašourková Yvette, Kovačević Igor, Šrámková Kateřina, Šimonová Barbora, Kuldová Zuzana, Neruda Martin, Dufková Tereza (Prague � CZ)
 

Progetti Segnalati - Recommended Projects - Priporočeni Projekti

4�

Csaba Katalin Ágnes, Herczeg László, Pintér Tamás János, Uzhelyi Katalin � (Budapest - HU)

5�

Acciai Serena (San Piero a Sieve � FI)

6�

Morena Francesco, Fabio Santarossa, Bressan Fabio, Babbucci Andrea (Monfalcone - GO)


ESITO DEL CONCORSO E PREMI
I premi saranno attribuiti nel seguente modo:
� al vincitore sar� attribuito il primo premio di � 15.000,00
- al secondo classificato sar� attribuito il secondo premio di � 8.000,00
� al terzo classificato sar� attribuito il terzo premio di � 6.000,00

Alle proposte progettuali, ritenute meritevoli di segnalazione, verr� attribuita a titolo di rimborso spese la somma di � 2.000,00

 

RESULT OF THE COMPETITION AND PRIZES
The prizes will be awarded as follows:
- the first prize of � 15,000.00 will be awarded to the winner,
- the second prize of � 8,000.00 will be awarded to the second listed,
- the third prize of � 6,000.00 will be awarded to to the third listed.

Project proposals considered worthy will be given as a reimbursement of expenses a sum of 2.000.00 EUR.

 

IZID NATEČAJA IN NAGRADE
Nagrade se dodelijo na naslednji način:
- zmagovalec prejme prvo nagrado v višini 15.000,00 evrov;
- drugouvrščeni prejme drugo nagrado v višini 8.000,00 evrov;
- tretjeuvrščeni prejme tretjo nagrado v višini 6.000,00 evrov.

Avtorji projektnih predlogov s priporočilom bodo nagrajeni z zneskom za povrnitev stroškov v višini 2.000,00 evrov.